Bridge the Gap

Root Causes

Zodra er vat is op de belangrijkste operationele problemen is het tijd voor de inrichting van de volgende fase. Deze fase is gericht op het achterhalen en oplossen van de diepere oorzaken (root causes). Hier ligt de focus op het structureel verbeteren van de klantbeleving en het verstevigen van de rol van medewerkers hierin. In deze fase gaat Vasco samen met haar gespecialiseerde partners en de klant aan de slag om een helder plan van aanpak te formuleren. Bijvoorbeeld door samen een programma in te richten om echt de kennis van de werkvloer omhoog te halen en om de diepere oorzaken achter de grootste klantirritaties in kaart te brengen.

‹ Terug