De datamigratie naar een nieuw IT-landschap.

Telecompartij

Situatie

Om de stap richting verdere digitalisering te maken heeft de telecomoperator een nieuw IT-landschap ontwikkeld op basis van Salesforce en aanverwante modules. Dit systeem wordt in fases opgeleverd, waarbij steeds een nieuwe productgroep wordt ondersteund. Zodra een bepaalde productgroep ondersteund wordt, kan de operator de klanten die (alleen) van die productgroep gebruik maken, migreren vanuit het oude systeem naar het nieuwe platform.

Aanpak

Om een bestuurbaar en helder resultaat neer te kunnen zetten zijn de deliverables opgedeeld in twee delen:

  1. Datamigratie: Data uit het oude systeem moest worden getransformeerd en verrijkt om te voldoen aan de (betere) vereisten vanuit het nieuwe systeem. Omdat het migratietraject over een langere periode was uitgesmeerd is hiervoor in een agile team met analisten en developers een tool ontwikkeld die op basis van batches migraties kon uitvoeren.

  2. Selectie en onboarding klanten: Zowel klanten als medewerkers kregen te maken met een nieuwe manier van werken. Voor deze onboarding is een multidisciplinair team opgezet dat specifiek als doel had om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Resultaat
  • Er is een solide migratiestraat opgeleverd, waar modulair nieuwe productsoorten en selectiecriteria kunnen worden toegevoegd naar gelang de data hierom vraagt.

  • Samen met Vasco zijn de eerste drie batches klanten gemigreerd. Daarmee is de goede werking van het migratieproces aangetoond. Gemigreerde klanten hebben positief gereageerd op het proces en de nieuwe werkwijze.

  • Vanuit de migratie zijn nog aanwezige data-issues en incidenten in het nieuwe platform geadresseerd en opgelost.

Sector
Telecom
Services
Transformation management
Thema's
Change
Datamigratie
IT
Mensen
René WildöerWesley van Leeuwen