De uniformering van rapportagedefinities.

Telecompartij

Situatie

Bij het rapporteren van omzet-KPI's loopt een Europese telecomoperator tegen het probleem aan dat rapportages gebruik maken van verschillende definities. Dit leidt bij de directie en de aandeelhouders tot vragen en onduidelijkheid, waardoor sturing lastig wordt. Met name de definities van begrippen als klant, locatie, aansluiting en dienst wijken binnen verschillende systemen van elkaar af. Vasco is gevraagd om hier duidelijkheid en eenheid in te scheppen.

Aanpak
  • Met behulp van een quickscan zijn de rapportagebehoeften van de verschillende - zowel externe als interne - belanghebbenden in kaart gebracht.

  • Vervolgens is een definitiehandboek aangelegd waarin de verschillende vereisten met specifieke definities zijn beantwoord, op een consistente manier.

  • Ten slotte zijn voor externe KPI's gezamenlijk beslissingen genomen over de getallen die gerapporteerd zouden moeten worden.

Resultaat
  • Algemene definities voor alle belangrijke KPI's. 

  • Definities worden centraal onderhouden. 

  • Actielijst opgeleverd met door te voeren verbeteringen in datakwaliteit en IT-architectuur om de geïdentificeerde beperkingen in de KPI-rapportages op te lossen en de nieuwe definities nog breder te kunnen toepassen

Sector
Telecom
Services
Grip op data
Vasco Scan
Thema's
Data-analyse
Datakwaliteit
IT
Mensen
Brigitte HogenbirkDolf HelslootRené Wildöer