Vasco's manier van werken

Diensten

Wil je weten hoe het gisteren met je bedrijf ging? Kijk naar de cijfers.
Wil je weten hoe het vandaag met je bedrijf gaat? Kijk naar je klanten.
Wil je weten hoe jouw bedrijf morgen presteert? Kijk naar je medewerkers.

KORTE INTRODUCTIE
Vasco Consult is een jong bedrijf dat is opgericht door ervaren professionals uit de telecomwereld. Wij bieden een nieuwe kijk op hoe mensen en processen elkaar kunnen versterken voor een optimale customer journey. Hierin gaat het om de juiste balans. Tussen processen en mensen. Tussen klantverwachtingen en efficiënt werken. En tussen structuur en cultuur. Met onze diensten helpen wij jonge bedrijven volwassen te worden en oudere bedrijven jeugdiger.

Vasco Scan

Vasco start een opdracht met de Vasco Scan. Een team van gespecialiseerde consultants houdt interviews met mensen uit verschillende lagen van de organisatie. We doen reviews van rapportages, documenten en systemen. Na uiterlijk twee weken leveren we een rapport met onze bevindingen en conclusies. Daarbij doen we een voorstel met concrete stappen die kunnen worden gezet om tot resultaten te komen en hoe Vasco daar eventueel bij kan helpen. Doordat wij vanuit een ander perspectief en met een frisse blik naar de organisatie kijken, in combinatie met onze ervaring, komen we vaak tot verrassende inzichten waarmee onze klanten grote stappen kunnen maken.

Vasco richt zich op vijf specialismen: Business Improvement, Transformation Management, Agile Transformation, Digital Transformation en Grip op Data. Na de Vasco Scan kan een van deze trajecten in gang worden gezet.

Business Improvement

Business Improvement

Vasco heeft een methode ontwikkeld waarmee op een pragmatische en effectieve manier de customer journey in lijn wordt gebracht met de bedrijfsprocessen: de Vasco-methode. Deze werkwijze leidt op korte termijn tot meer tevreden klanten en een verbetering van het bedrijfsresultaat. Niet door het schrijven van dikke rapporten, maar door te doen. Vasco committeert zich aan een eindresultaat en is erop gericht om zijn opdrachtgevers vaardigheden bij te brengen en methodes te leren die zij uiteindelijk zelf ook kunnen toepassen.

De Vasco-methode kent drie fases:

1. Daily Management Call
Het belang van de dag. Een bedrijfsbrede dagstart met focus op de operationele prestatie. Na acht weken is het goed werkend en kan de overdracht starten. Na twaalf weken ronden we de fase af en kan de organisatie ermee verder.

2. Kwaliteitsprogramma
Probleemgebieden die in de DMC aan het licht zijn gekomen lossen we op in het kwaliteitsprogramma. We draaien vier maanden het project, daarna lopen we nog twee maanden mee.

3. Strategie
Het opzetten van een nieuwe service- en kanaalstrategie en het aanscherpen van de bestaande strategie. Door middel van workshops werken we samen met het managementteam de strategie uit.

Transformation Management

Vasco biedt expertise bij grote transformatieprogramma’s. Bijvoorbeeld bij systeemimplementaties of integraties van bedrijven. Wij hebben hiervoor de volgende drie diensten:

1. Inrichting
De opzet van de programmastructuur, de governance, de rapportages en het deployment-plan (business readiness approach). We zorgen voor een standaardisatie van de aanpak, inclusief rapportages.

2. Management
De aansturing van het gehele transformatieprogramma. Voor de ondersteuning van de transformatie leiden we het Program Management Office en de business-readiness-werkstroom. We vullen de rollen in van programmamanager, Project Management Officer en Business Readiness Manager. We leveren IT-specialistische kennis.

3. Quality assurance
We gebruiken de methodologie van de Vasco Scan. Gedurende het programma doen we enkele malen een assessment op zowel de voortgang van het programma, als de kwaliteit en de risico’s.

Agile Transformation

Agile Transformation

Vasco Consult helpt bedrijven en organisaties te transformeren naar een agile manier van werken waarbij de organisatie de controle over de risico’s houdt. Risico’s als planning, budget en scope blijven gewaarborgd.

Agile transformation gaat in drie stappen:

1. Ontwerpen
De belangrijkste vraag is waarom je als bedrijf de transformatie wilt maken naar agile werken. Dan weet je ook wanneer het succesvol is. Daarna bepalen we de scope - wat wel en wat niet? - en de aanpak.

2. Operationaliseren
We starten zo snel mogelijk met een pilot. Wat betekent de transformatie naar agile voor de organisatie, zowel voor de structuur als de cultuur? We zorgen dat de mensen getraind worden, zodat er kennis en kunde in de organisatie komt.

3. Optimaliseren
In deze fase breiden we het aantal agile-teams uit. We verbeteren de uitvoering. De functies worden aanpast voor de nieuwe rollen.

Digital Transformation

Digital Transformation

Een groot deel van de transformaties die Vasco Consult begeleidt vallen in de categorie Digital Transformation. Om die transformaties nog beter te begeleiden hebben we hier een specialisme van gemaakt met de bijbehorende expertise.

Vasco Digital is digitale transformaties end-to-end succesvol initiëren, implementeren en versnellen. Hierbij richten we ons op bedrijven die net starten met digitale initiatieven of ondernemingen die juist bestaande activiteiten willen versnellen.

Digitale transformatie doen we in drie stappen:

1. Opzet
Het opzetten van het project en het maken van een plan. We stellen een digital (project-)team samen. Gezamenlijk maken we een projectplanning en verdelen we de rollen.

2. Implementatie
Het implementeren van het plan voor digitalisering, waarbij we de betrokken afdelingen in gereedheid brengen voor de wijzigingen. (business readiness)

3. Optimalisatie
We versnellen initiatieven die succesvol zijn en snel opgeschaald kunnen worden. We verbeteren bestaande processen. Als de verbeteringen geïmplementeerd zijn, dragen we alles over aan de bestaande organisatie.

Grip op data

Vasco Consult helpt bedrijven om grip te krijgen op data. Voor bedrijven wordt data steeds belangrijker. De kwaliteit van processen en de kwaliteit van service zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van data. In veel domeinen is winst te behalen:

 • Service
  Ken je klant, zodat je persoonlijkere service kan verlenen.

 • Selfservice
  In een goed ingerichte mijn-omgeving met kloppende gegevens regelt de klant zelf zijn zaken.

 • Facturatie
  Juiste en volledige facturen zijn van belang voor de klant en het bedrijf.

 • Commercieel
  Goede en zuivere data dragen bij aan succesvolle marketing- en salesactiviteiten.

 • Juridisch
  Het beheersen van data zorgt ervoor dat je de privacy van de klant kan waarborgen.                

Grip op data wordt bereikt in drie belangrijke stappen:

Stap 1 - begrijpen
We maken een quickscan. Door middel van interviews, een documentenreview en data-analyses gaan we de data begrijpen. We leveren een bruikbaar rapport met concrete aanbevelingen.

Stap 2 - beheersen
We lopen de bedrijfsprocessen door, identificeren meetpunten, en implementeren checks waardoor de klant de data gaat beheersen. Door de juiste governance en management-dashboards krijgt de klant controle.

Stap 3 - benutten
We nemen medewerkers mee in de methodiek en zorgen dat ze die doorgronden. Medewerkers leren het zelf te doen. De klant benut data optimaal voor alle relevante domeinen met als doel kwaliteitsmanagement, kostenreductie en commercieel succes. 

Data Competence Center

Data is cruciaal om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Om data gedreven te kunnen werken heeft Vasco Consult de module Grip op data ontwikkeld. Grip op data wordt bereikt in drie belangrijke stappen: begrijpen, beheersen en benutten.

Daarnaast ondersteunt Vasco Consult bedrijven en organisaties bij het maken van data-analyses, bij het goed inrichten en harmoniseren van rapportages en bij dataschoning en -migratie. We hanteren hierbij de volgende aanpak:

1. Opzetten:
Het inrichten van datacontroles, datarapportages en dashboards. Dit betreft zowel operationele data als data gericht op revenue assurance.

2. Optimaliseren:
Het verbeteren van de rapportagestructuur, specifieke rapportages en onderliggende datakwaliteit.

3. Overnemen:
Sommige data-activiteiten kunnen we tijdelijk of zelfs structureel als een service overnemen voor onze opdrachtgevers.

Ons Data Competence Center is gevestigd in Lissabon en Faro, Portugal. Zie hier ons team.