Onze klanten

Vasco helpt jonge bedrijven volwassen te maken en oudere bedrijven jeugdiger.

Van start-ups tot volwassen bedrijven. Elk worstelen ze met hun eigen problemen als het gaat om de balans tussen procesdenken en klantgericht opereren. Bij de een ontbreekt het wellicht aan een duidelijke doelstelling. Een kwestie van: goed begin, maar hoe nu verder duurzaam groeien? Bij de andere ontbreekt de urgentie: het is wel goed zo. En bij weer een ander ontbreekt misschien wel het geloof: hoe komen we nu nog in beweging en in welke richting gaan we dan?

Start-ups

Deze bedrijven hebben zich vaak georganiseerd en gestructureerd om de optimale customer journeys te ondersteunen. Ze hebben een open cultuur, hoge flexibiliteit en hebben een hoge betrokkenheid bij de bedrijfsdoelstellingen. Vaak heeft dit soort bedrijven als uitdaging dat de processen bij sterke toename van volumes niet genoeg robuust zijn. Er zit nog weinig ervaring in het bedrijf en haar processen om problemen te voorkomen en de governance is vaak nog niet genoeg ingeregeld. Vasco helpt dit soort bedrijven om de bedrijfsprocessen in te richten zonder de customer journeys hierbij uit het oog te verliezen en kan eventueel de governance voor het bedrijf professionaliseren.

Matured

Deze bedrijven lopen over het algemeen goed. Er is een goede balans tussen de bedrijfsprocessen en customer journeys, een goede NPS (Net Promotor Score: meet klanttevredenheid), een goede kostenbeheersing en een duidelijke interne governance. Het risico van succesvol zijn is dat de noodzaak om continu te verbeteren minder urgent is en daarmee wellicht niet hoog op de agenda staat. Dit kan dan ook de reden zijn dat het binnen enkele jaren minder goed gaat. Vasco helpt dit soort bedrijven met het inrichten van kwaliteitsprogramma’s waarbij je continue verbeterinitiatieven genereert en managet.

Aged

Bedrijven met heel veel ervaring. Ze zijn echt geïnstitutionaliseerd. Veelal ook proces georiënteerd. Ze worden beperkt in hun flexibiliteit door oude producten en systemen (‘legacy’). De governance is vaak leidend en dus niet alleen ondersteunend. Ze hebben vaak te maken met het spanningsveld tussen afdelingsdoelstellingen aan de ene kant en bedrijfsdoelstellingen aan de andere kant. Vasco helpt dit soort bedrijven met het inrichten van customer-journey-programma’s in samenwerking met haar partners om de interne cultuur tegelijkertijd te veranderen en adviseert bedrijven hoe je een transformatieprogramma kunt opzetten om de oude producten en systemen stapsgewijs te vernieuwen.

ONZE REFERENTIES