Project Portfolio Management

Wij zorgen ervoor dat projecten bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsstrategie.

Meer plannen dan tijd, overwerkte teams, niet-uitgewerkte businesscases, elk project de hoogste prioriteit, projectsponsoring die te wensen overlaat, projectresultaten die niet bijgehouden of gevolgd worden en vertraging door tekorten in capaciteit. Door projecten in lijn te brengen met de bedrijfsstrategie, de juiste onderlinge prioriteit te bepalen en projectresultaten structureel en gestructureerd te volgen, ontstaat weer grip op de zaak. Dit doen we met project portfolio management in drie stappen:

  1. Prioriteren: Door een of meer strategische sessies scherpen we de bedrijfsstrategie aan en bepalen we het kader en de aspecten om prioriteiten te stellen. We maken een inventarisatie van bestaande projecten en de capaciteit die daarvoor nodig is. We presenteren de verwachte voordelen in relatie tot de bedrijfsstrategie. De uitkomst kan zijn dat bestaande projecten worden geschrapt en nieuwe projecten, die beter bijdragen aan strategie, worden geïntroduceerd.

  2. Alloceren: Op basis van vastgestelde prioriteiten wijzen we capaciteit toe aan projecten, introduceren we methoden om projectresultaten te evalueren en laten we terugkerend projectassessments en -evaluaties plaatsvinden.

  3. Leren: Op basis van projectassessments wordt doorlopend geleerd, de projectkalender waar nodig bijgesteld en nieuwe projecten geïntroduceerd, alles volgens het eerder bepaalde strategisch kader. Ook instrueren we hoe project portfolio management uiteindelijk zelfstandig toe te passen is.

ONZE REFERENTIES NEEM CONTACT OP

image
Sander van der Toorn

Resultaatgericht, gedreven, analytisch, creatief, kritisch.

Resultaat door organisatie, data, IT en processen met elkaar te laten werken.