Algemene voorwaarden

Werken met Vasco Consult

Definities

Customer Journey: de vanuit het bedrijf gewenste klantervaring met de producten, service (processen) en policies.
Offerte: Een offerte is een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een potentiële klant van een bedrijf.
Opdracht: iedere schriftelijke dan wel mondeling verstrekte verzoek van Opdrachtgever aan Vasco Consult in verband met het verlenen en uitvoeren van Diensten.
Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan Vasco Consult.
Voorstel: Prijsopgave met tijdslijnen.

Kernwaarden Vasco Consult

Als Vasco Consult hebben we als kenniswaarden eerlijkheid en transparantie benoemd. Dat geldt uiteraard ook voor onze voorwaarden. We zijn uiteraard altijd bereikbaar voor vragen en opmerkingen, maar voor de duidelijkheid hebben we een kort overzicht gemaakt van wat we als Opdrachtgever en Vasco Consult van elkaar mogen verwachten.

Wat Vasco Consult doet

Vasco Consult heeft als missie de kwaliteit te verbeteren om zo de betrokkenheid van medewerkers én de tevredenheid van klanten te verhogen. Vasco Consult is gespecialiseerd in bedrijven te helpen om de kwaliteit van de bedrijfsprocessen te verbeteren, en het gat tussen de processen en de Customer Journey te verkleinen. Hiervoor hebben we 3 modules ontwikkeld, maar op basis van uw vraag en het soort bedrijf, zullen we dit in een Voorstel op maat verder uitwerken.

Wat onze kernwaarden voor u betekenen

  • Continue verbetering: we focussen op het Beter Doen, om zo problemen te voorkomen, Beter Oplossen, om zo de first contact fix te verhogen, en Beter Verbinden om de informatiestromen tussen de verschillende lagen in de organisatie te verkleinen.
  • Transparantie: we zullen open communiceren over de voortgang van ons werk met duidelijke rapportages en progress meetings. Daarnaast hanteren we een duidelijke kostenstructuur.
  • Samenwerken: wij geloven in nauwe samenwerking; dan is de kans op langdurige verbeteringen het grootst.
  • Integriteit: een goede relatie met onze klanten heeft voor ons meer waarde dan alleen winst. We zullen te allen tijde de waarheid zeggen, en openstaan voor feedback.
  • Simpel: we hebben duidelijke voorwaarden en prijzen, we hebben een duidelijke manier van werken. Geen verrassingen.

We werken met partners

Vasco Consult is een netwerkbureau. We werken met andere bedrijven samen met duidelijke specialistische kennis waar we van kunnen profiteren bij ons werk. We overleggen dit altijd vooraf met onze Opdrachtgevers. Vasco Consult zal een Overeenkomst aangaan met deze partners voor een opdracht, zodat u als Opdrachtgever maar met één partij een Overeenkomst hoeft aan te gaan.

Ons team

Kwaliteit is ons doel, maar ook ons product. Onze teams zijn zorgvuldig geselecteerd, en getraind in onze manier van werken. De focus bij onze keuze ligt op doeners en minder op adviseurs. Alle teams hebben duidelijke werkervaringen die relevant zijn voor onze kwaliteitsprogramma’s.

Onze aanpak

Vasco Consult heeft een projectmatige aanpak. We werken met standaardmodules, die op verzoek meer op maat uitgewerkt kunnen worden. Elk programma of opdracht krijgt altijd een eigen opdrachtbevestiging. Iedere opdracht wordt goed omschreven in een debriefing, met heldere deliverables, een planning en een begroting. U als Opdrachtgever geeft akkoord op al deze zaken en dan gaan we samen aan het werk. Mocht er tijdens een programma of opdracht blijken dat er een wijziging nodig is, dan zullen we dit samen overleggen en ook uitwerken. Als blijkt dat een planning niet haalbaar is, of dat het budget niet toereikend is, zullen we dit ruim op tijd aangeven, In gezamenlijk overleg zullen we dan het vervolg bepalen.

Opdrachtbevestiging/planning/begroting

Vasco Consult werkt op ieder project met opdrachtbevestigingen/-begrotingen/-planningen. 
Onderdeel van een bevestiging van een Opdracht is een planning. We hechten sterk aan onze reputatie om exact binnen afgegeven planningen te werken.
Voor de start van het programma ondertekenen zowel Vasco Consult als de Opdrachtgever de Projectomschrijving en Offerte. Hierna gaan we van start.

Referentie

Vasco Consult is trots op haar Opdrachtgevers. Graag vermelden we onze Opdrachtgevers dan ook als referentie op onze website. Uiteraard zullen we dit niet doen zonder uw toestemming.

Facturering

Vasco Consult kent uiteraard ook financiële spelregels. Ze staan op elke Offerte:

  • Een project start nadat de Opdrachtgever de Offerte en de voorwaarden heeft geaccordeerd.
  • Vasco Consult verzendt haar facturen maandelijks achteraf.
  • Vasco Consult hanteert een betaaltermijn van 21 dagen; na deze termijn wordt, naast de wettelijke rente, 6% rente berekend per maand of deel van de maand.

Evaluatie

We willen graag dat u tevreden bent. Niet alleen tijdens de opdracht, maar vooral ook na afloop.
Vasco Consult zal 3 maanden na afloop contact met u opnemen en is dan benieuwd naar uw mening.
We zullen u altijd op de hoogte houden van onze verbeteracties naar aanleiding van uw terugkoppeling.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van Werken met Vasco Consult nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Ruben Uppelschoten (algemeen directeur).