Het realiseren van een actieve klantrelatie en centrale marketingorganisatie

Een van de grootste Nederlandse mediabedrijven

Situatie

Opdrachtgever heeft veel aansprekende merken, maar voor consumenten zijn er onvoldoende redenen om geïdentificeerd (ingelogd) de touchpoints (websites, apps) van opdrachtgever te bezoeken en frequent terug te keren. Daarnaast is de marketingorganisatie en –kennis beperkt en sterk versnipperd over de units en merken van de opdrachtgever (o.a. radio, TV, e-commerce, gaming en print)

Aanpak
  • Een set lopende projecten op gebied van data omgezet in een doelgericht programma met als doelstelling op basis van data een meer actieve relatie met consumenten op te bouwen en daarmee meer waarde voor business partners (adverteerders) en opdrachtgever te creëren 

  • Een reorganisatie begeleid om een centrale marketingorganisatie vorm te geven met als doelstelling om marketingkennis uit te breiden en efficiënter en effectiever toe te passen ten behoeve van alle units en merken van opdrachtgever

  • Begeleiding van de nieuwe centrale marketingorganisatie en begeleiding van het programma aan dataprojecten vanuit een programmamanagementrol

Resultaat
  • Structuur en doelgerichtheid aangebracht in lopende dataprojecten

  • Toename in actieve bezoekers/gebruikers van touchpoints

  • Efficiëntere en effectievere marketingorganisatie gerealiseerd

Sector
Media
Services
Transformation management
Thema's
Klantbeleving
Programma
Strategie
Mensen
Arjen Krom