Het selecteren en implementeren van een nieuw ERP om operationeel te verbeteren

Groot sociaal werkbedrijf in Noord-Holland

Situatie

Door verandering van de organisatie, versnippering van systemen op IT-gebied en een sterk verouderd ERP-systeem kan de operatie niet langer efficiënt aangestuurd worden. Daarnaast willen men niet langer volledig afhankelijk zijn van externe partijen voor aanpassingen in het ERP en loopt de onderhoudbaarheid van het ERP op termijn gevaar.

Aanpak
  • Gestart met een selectietraject voor een nieuw ERP (inclusief blauwdruk, eisen & wensen, en globale roadmap voor implementatie)

  • Vervolgens is de projectstructuur opgesteld, zijn (toekomstige) processen in kaart gebracht en workshops uitgevoerd met de gekozen leverancier  

  • Aanpak ten behoeve van communicatie en training is uitgewerkt en geïmplementeerd voor een succesvolle implementatie

Resultaat
  • Project is binnen tijd en budget opgeleverd 

  • Processen zijn gestandaardiseerd

  • Interne beheerorganisatie ten behoeve van doorontwikkeling van de applicatie is gerealiseerd

Sector
Publieke sector
Services
Grip op data
Transformation management
Thema's
Implementatie
IT
Optimalisatie
Processen
Mensen
Arjen KromStephanie Moyaert