KPI-analyse op omzet per product in de tijd.

Telecompartij

Situatie

Een telecomoperator heeft verschillende IT-systemen waarin aansluitingen, omzet en klantdata worden geregistreerd. Om te groeien is de operator op zoek naar extra investeerders en daarbij zijn onder andere accurate omzetanalyses op ARPU, per locatie en per product gewenst. Ondanks meerdere pogingen is dit nog nooit gelukt, omdat systemen niet in staat zijn om deze inzichten te presenteren. Bovendien zijn er issues met datakwaliteit.

Aanpak
  • Om de data goed te begrijpen is begonnen met een Vasco Scan. Geleverde producten, en de processen en systemen waarmee leveringen bijgehouden worden, zijn in kaart gebracht.

  • Met het verkregen inzicht werd duidelijk welke gegevens gemeten worden en welke gemeten zouden moeten worden.

  • Met deze inzichten zijn businessrules opgesteld voor een exactere omzettoewijzing.

Resultaat
  • Binnen vijf maanden is het gelukt om de gewenste analyse op te leveren, waarna een vergelijkbare aanpak is uitgevoerd op andere businessunits en productgroepen.

  • Hoewel de opdracht initieel was bedoeld om eenmalig inzicht te krijgen, heeft Vasco de systematiek zo opgezet dat er maandelijks een snapshotanalyse gemaakt kan worden, waardoor ook de ontwikkeling door de tijd kan worden geanalyseerd. 

  • Via specifieke businessrules is het gelukt om voor de korte termijn issues met datakwaliteit te omzeilen, maar er is ook een strategie aangeleverd om de kwaliteitsissues te adresseren en op te lossen.

Sector
Telecom
Services
Grip op data
Vasco Scan
Thema's
Data-analyse
Datakwaliteit
IT
Mensen
Dolf HelslootRené Wildöer