Realisatie en uitrol van een toekomstbestendig werkplekconcept bij een regionale overheidsorganisatie.

Grote ICT-dienstverlener

Situatie

Een ICT-dienstverlener heeft de hulp ingeroepen van Vasco bij de realisatie van een project dat als doel heeft om de cloud-ambitie van een regionale overheidsorganisatie te verwezenlijken. Hiervoor is een doelarchitectuur opgesteld en gerealiseerd, waarna diverse businessapplicaties gemigreerd moeten worden. De bijdrage van Vasco binnen dit project ligt primair op het voeren van programma- en stakeholdermanagement.

Aanpak
  • Vasco heeft op interim-basis de invulling gegeven aan de rol van programmamanager. 

  • In die rol is vooral ingezet op een sterke procesbegeleiding, het borgen van intern en extern stakeholdermanagement en het meedenken op zowel tactisch als strategisch niveau.

  • De afstemming en samenwerking met technisch projectleiders is verbeterd.

Resultaat
  • Programma weer terug op schema door een zogenaamde ‘reset’.

  • De rolverdeling tussen de technische en functionele verantwoordelijken is helder gemaakt, waarna de overdracht naar een eigen programmamanager met de juiste IT- en architectuurachtergrond is geborgd.

  • Programma is afgerond zonder dat de inbreng van Vasco nodig bleef.

Sector
ICT
Services
Transformation management
Thema's
Governance
Processen
Strategie
Workshops
Mensen
Arjen KromEvelien Asschert