Realisatie van een toekomstbestendig werkplekconcept voor de grootste haven van Europa

Grote ICT-dienstverlener

Situatie

Opdrachtgever heeft een aanbesteding gewonnen om voor de grootste haven van Europa een toekomstbestendig werkplekconcept te realiseren, rekening houdend met verschillende gebruikersgroepen en zeer hoge eisen ten aanzien van informatiebeveiliging en service. De haven is een grote en kritische opdrachtgever en dit vraagt na een stroeve start om stevig project-, programma- en stakeholdermanagement.

Aanpak
  • Omdat het project al enige tijd niet naar behoren liep voor onze start is allereerst de basis op orde gebracht: de projectplanning herijkt, werkstromen en vereiste deliverables binnen project bepaald en de gewenste project-/programmaorganisatie opgezet

  • Nadat deze basis gerealiseerd is er een cadans bepaald voor interne en externe afstemming, hetgeen onder andere heeft geleid tot ontwerp van de toekomstige serviceorganisatie en –processen 

  • Omdat uitrol tijdens de pandemie zou plaatsvinden is er een minutieuze voorbereiding getroffen en is uitgewerkt hoe er hybride gewerkt zou kunnen blijven worden na de pandemie

Resultaat
  • Enorme boost in samenwerking gerealiseerd

  • Na herijking planning binnen tijd en budget opgeleverd

  • ~1800 medewerkers voorzien van nieuwe werkplek

  • Hoge gebruikertevredenheid: 8+ voor de migratie en een 9 voor de service-ervaring

Sector
ICT
Services
Transformation management
Thema's
Digitalisering
Klantbeleving
Programma
Mensen
Arjen Krom