Datakwaliteit op orde brengen

Telecompartij

Situatie

Een telecomoperator wil toewerken naar een datagestuurde organisatie met een hoge mate van digitalisering. Vanwege beperkte systeemintegraties, te vrij opgezette systemen en vervuiling van historische data vormt de datakwaliteit een bottleneck in deze ambitie. De organisatie is al enige jaren bezig om hier verandering in te brengen, maar met te weinig resultaat waardoor ambities niet gehaald worden.

Aanpak
  • Door middel van de Vasco Scan zijn huidige datakwaliteitsissues in kaart gebracht.

  • Met de verkregen inzichten is een aanpak gedefinieerd: een combinatie van metadata-management, dataquality-dashboards, datacleaning (via scripts en handmatig) en organisatorische embedding.

  • Deze aanpak is vervolgens uitgewerkt en geïmplementeerd.

Resultaat
  • De datakwaliteitspercentages zijn binnen zes maanden verbeterd van circa 82% naar 95%.

  • Om de ambitie van digitalisering en datagestuurd werken mogelijk te maken, is de ambitie verder verhoogd en in een operationeel geborgd proces in anderhalf jaar verder verhoogd tot 99%.

  • Voor de implementatie van nieuwe IT-systemen is afgesproken alleen bij 100% datakwaliteit te migreren. De benodigde datacleaning-acties worden daarom als onderdeel van de migratiebatches opgepakt.

  • Datakwaliteit is nu binnen de businessprocessen van de organisatie een must-have KPI.

Sector
Telecom
ServicesThema's
Datakwaliteit
IT
Mensen
Dolf HelslootRené Wildöer